Het Egmond Atelier wordt gevormd door de drie zonen van

Jaap Egmond, Jaap jr., Maarten en Toon.

Van alle schetsontwerpen die Jaap Egmond in zijn leven heeft gemaakt zijn er vele niet uitgevoerd. Omdat wij onze vader regelmatig bij de uitvoering van zijn werk hebben geassisteerd kennen wij zijn werkwijze en hebben wij er plezier in om een aantal van de ontwerpen alsnog uit te voeren.

Voor de werken die wij uitvoeren putten wij uit de rijke verzameling schetsen die hij heeft nagelaten.

Om deze werken duidelijk te onderscheiden van de originele werken van Jaap Egmond signeren wij ze met de naam Egmond Atelier.

Ons atelier bevindt zich in het Ei-complex aan de Wenckebachweg in Amsterdam.

Daar is het werk op afspraak te bekijken.

Voor meer info en kunstwerken:

www.egmondatelier.nl

HET EGMOND ATELIER

Terug

Egmond Atelier

Terughet_ei_de_home.html